industri_croped

Hjelp til gründere og næringsliv i Namsos kommune

Namsos kommune styrker veiledningstjenesten for etablerere og bedrifter, og har engasjert INAM til å ivareta dette (næringsavdelingens førstelinjetjeneste).

INAM er en diskusjonspartner for næringslivet og bidrar med forretningsutvikling, tips og råd i forbindelse med etablering av bedrift eller i utvikling av eksisterende bedrift.

Som SIVA partner og regionens næringshage har vi et stort innovasjonsnettverk og god oversikt over finansieringsmuligheter og andre virkemiddel fra Innovasjon Norge, Trøndelag Fylkeskommune, Forskningsrådet, kommunen og andre.

Har du en ide om å skape egen bedrift?

Veiledning ved oppstart: hva er smart å gjøre når og på hvilken måte?

Vi kvalitetsikrer ide gjennom veiledning, gode spørsmål og vurderer forretningsmodellen. Vi kan hjelpe deg å koble på riktig nettverk, finansieringsmulighet og kompetanse.   I en avgrenset oppstartsfase tilbys gratis veiledning og hjelp.

Ønsker du å utvikle eksisterende bedrift?

Vi er sparringspartner i utviklingsprosjekter der vi ser på muligheter og gjennomgår ulike forretningsmodeller for å finne potensiale for vekst i bedriften. Vi kan koble på riktig nettverk, finansieringsmulighet og kompetanse.  Alle eksisterende bedrifter tilbys gratis veiledning samt avklaringsmøte om videre framdrift.

Namsos kommune har egne ressurser til arbeid med annen næringsutvikling, som f. eks næringsstrategi, næringsareal, infrastruktur som mobildekning, fiber, bru, havner osv.

Ta kontakt på telefon 480 31 500 for en prat, eller kontakt en av oss direkte:

Rina Skjæran (Forretningsutvikler), telefon: 400 08 275 - epost: [email protected]

Her finner du flere av våre rådgivere ⇒ INAM sitt Team

 

Kommunalt næringsfond i Namsos

Namsos kommune har etablert et eget næringsfond som bedrifter og etablerere kan søke støtte til.
Næringsfondet er et viktig virkemiddel i de tilfellene andre offentlige støtteordninger ikke «treffer».

Målet er at bedrifter og etablerere med gode ideer skal kunne gjennomføre planene sine, og fondet vil være et supplement til andre virkemidler.

Mer informasjon om kriterier samt søknadsskjema