Kulinariske Namdalen

Som første region i Norge har Trøndelag i 2022 fått status som European Region of Gastronomy.

Denne tittelen skal bidra til å synliggjøre regionenes kultur og mattradisjoner internasjonalt, skape utvikling og bygge regional identitet og stolthet. I 2022 skal vi løfte matregionen Trøndelag til neste divisjon. Vi skal mobilisere til bærekraft, kunnskap og fellesskap. Det store mat- og bærekraftsåret skal feires i 365 dager med aktiviteter i alle 38 kommuner.

European Region of Gastronomy er på ingen måte en hyllest ene og alene til Michelin-restauranter, hvite duker og høye glass – selv om det også hører med i totalbildet. European Region of Gastronomy er snarere en hyllest til lokal mat og lokale spesialiteter. En hyllest til en region som tar lokal matproduksjon på alvor gjennom hele verdikjeden. Det er en hyllest til bøndene og fiskerne og oppdretterne som nennsomt tryller fram de lekreste råvarer i hver en krik og krok av Trøndelag – til det trønderske kokkelauget som vet å utnytte lokale råvarer av verdensklasse i sitt arbeid
(Europeisk Matregion Trøndelag (norwayfoodregion.no)

 

 

 


NAMDALEN

I Namdalen leder iNam arbeidet for å skape samarbeid mellom næringsaktørene og mellom kommunene som tilretteleggere, som fører til utvikling av matdestinasjonenTrøndelag Fylkeskommune og Namdal Regionråd finansierer prosjektet.

Hva skal prosjektet bidra med?

Prosjektet skal bidra til at Namdalen - med sitt gode utvalg av mat av høy kvalitet - klart setter tydelig preg på og «farge» Europeisk Matregion 2022.

På den måten vil vi bidra til økt verdiskaping i mat- og opplevelsesnæringene. Prosjektet skal ha fokus på å mobilisere til flere etableringer, økt produktutvikling, fokus på marked, salg og distribusjon. Innovasjon og markedstilpasning er en gjennomgående målsetting med økt omsetning og flere produkter i Namdalen. Dette er et prosjekt som ønsker å se på hele verdikjeden og samarbeide med de prosjektene som allerede er satt i verk for å nå disse målene.  

Prosjektet skal bidra til at destinasjonen– med sitt gode utvalg av høy kvalitet - klart setter tydelig preg på og «farger» Europeisk Matregion 2022. Og på den måten bidra til økt verdiskaping i grenselandet mellom mat og opplevelse, både fram mot 2022, i 2022, men ikke minst i årene etterpå. 

Det er mange andre prosjekter innen opplevelser, reiseliv, mat, turisme i Namdalen. Det blir  viktig å synliggjøre fordelene med å være med i et slikt felles kulinarisk løft for Namdalsaktørene Vi samarbeider tett med Visit Namdalen, Grønne Perler, Oi! og Trøndelag Reiseliv for å lage en kompetansehevingsplan etter innmeldte behov. I samarbeid med kompetansepilot Namdalen arbeider vi for å finne gode løsninger for rekruttering der kompetanse eller arbeidskraft må hentes inn.

iNam fasiliteter møteplasser sammen med våre samarbeidspartnere og eksisterende nettverk med fokus på å bli kjent med de øvrige aktørene, finne samarbeidspartnere og skape noe nytt sammen.

Vil du være med? Eller har du spørsmål? Ta kontakt med vår prosjektleder Rina Skjæran.