Infomøte for kulturlivet

Detaljer

19. jun 2023

Teams

Pris: Gratis

Til alle som holder på med KULTURFRIVILLIGHET i Namdalen

I prosjektet Kreative Namdalen skal mange av de unike og ulike sidene av kulturliv og kulturnæring løftes frem.

Ett av tiltakene er å legge til rette for nettverk og økt samhandling innen det frivillige kulturlivet.


Påmelding gjøres her innen 5.juni:  informasjonsmøte

 

Agenda:

  • Informasjon om hovedprosjektet ved prosjektleder Ina Dahl
  • Informasjon om delprosjektet om kulturfrivillighet ved delprosjektleder Ragnar Prestvik
  • Trøndelag fylkeskommunes kulturstrategi «Balansekunst» ved Bente Estil, leder i hovedutvalg kultur.
  • Informasjon om muligheter framover til å delta på fysiske samlinger, kurs og webinarer. Her ønsker vi også innspill fra dere på tema som kan være interessante å lære/høre mer om.

 

Hovedfokus i prosjektet:

  1. Møteplasser og delingskultur
  2. Utvikling av Namdalen som kommersiell destinasjon
  3. Forskning og kompetanse
  4. Bærekraft i kulturbransjen

 

Ragnar Prestvik er prosjektleder for delprosjektet om (kultur)frivillighet, og inviterer med dette alle lag/ foreninger/organisasjoner innen området kulturfrivillighet til å delta som aktive medspillere i prosjektet.
Vi skal i hovedsak skal se på hovedfokusområde 1; «Møteplasser og delingskultur», men også på andre spørsmål som kan gi utviklingsmuligheter og økt kompetanse og i størst mulig grad greie å definere hvilke utfordringer og behov som finnes innen kulturfrivilligheten.

 

Synes du dette høres spennende ut?

Da håper vi å se deg på infomøte i juni 😊