Fagskoleingeniør, bygg desentralisert

Detaljer

14. aug 2023

Høsten 2023 tilbyr Studiesentret desentralisert fagskoleutdanning, med fordypning i bygg, i samarbeid med Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF). Søknad sendes via Samordna opptak innen 15. april. Mer informasjon finner du her.