Forskningsrådet – mulighetsrommet ved Regionansvarlig i Trøndelag, Lars Onsøyen

Detaljer

3. feb 2022

Namdalshagen

Pris: Gratis

Har din bedrift planer om å utvikle et nytt eller forbedret produkt, tjeneste eller produksjonsprosess? Forskningsrådet informerer om hvordan bedrifter kan få råd og støtte på veien. Hvordan kan forskning være et verktøy for å lykkes med innovasjon, og hvilke ordninger kan bedriften benytte seg av?

Agenda:

  • Åpning med Knut Gartland fra iNam AS
  • Kurs holdes av Lars Onsøyen, Regionsansvarlig i Trøndelag, Norges forskningsråd
  • Muligheter for å booke møte med Lars Onsøyen i etterkant av møtet, dette avtales med Knut Gartland: [email protected]

Velkommen på frokost.

For de som ønsker er det mulig med digital deltakelse, se påmeldingen nedenfor.

Kontaktperson: Knut Gartland, [email protected]

Frist for påmelding er 19. november.

Foto: iStock