Kreative Namdalen – Frivillighet i kulturlivet

Detaljer

9. mar 2024

Namdalshagen, Namsos

Pris: Gratis

Deltar du i kulturlivet? Er du med i kulturelle aktiviteter enten som utøver eller som frivillig?  Prosjektet Kreative Namdalen inviterer til en dag med faglig påfyll og inspirasjon.

Program

kl 09.30 Registrering, kaffe/matbit
kl 10.00 Åpning, velkommen v/ Ina Dahl, Inam – prosjektleder Kreative Namdalen og Ragnar Prestvik, Poteten AS – delprosjektleder kulturfrivillighet
kl 10.15 Hvor står kulturfrivilligheten i 2024? v/ Guri Idsø Viken, Frivillig Norge
kl 10.45 Hva betyr kultur og frivillighet for Trøndelag? v/ Anne Marit Mevassvik, Trøndelag fylkeskommune
kl 11.30 Hverdagen og mulighetene: Statusrapporter fra aktører i Namdalen – noen solskinnshistorier – og litt motvind? Sildvikafestivalen, arrangørsamarbeid i Lierne, Musikkfestdagan i Grong, UL Liv, Namsos musikkorps
kl 13.00 Hva har kulturlivet behov for? Hvilke virkemidler er tilgjengelige? SOFASAMTALE m/innspill og diskusjon v/ Kåre Aalberg, leder Namsos frivillighetsråd, kultursjef Ann Evy Duun, Namsos kommune, seksjonsleder Jorunn Lilleslett, Trøndelag fylkeskommune og Sverre Fossen, avd. leder Trondheim, Kulturdirektoratet
kl 13.45 Mangfold og inkludering: Hvordan tar vi imot nye innbyggere og inkluderer dem i kulturaktiviteter og lokalsamfunnet? Hva har vi gjort i Namdalen? v/ Ely Navarro, Hilmarfestivalen
kl 14.30 Sponsing – krav, ytelser og bærekraft Milde gaver eller utøvelse av samfunnsansvar? v/Administrerende banksjef Jon Håvard Solum, Grong Sparebank
kl 15.00 Gruppearbeid og idemyldring: Hva er viktig for frivilligheten i Namdalen å arbeide med – og samarbeide om? Hvilke behov må innfris for at frivilligheten fortsatt skal rekruttere medlemmer og utvikle seg videre?
kl 16.30 – 17.00 oppsummering, avslutning og veien videre

Vil du ha mer informasjon?

Kontakt prosjektleder for Kreative Namdalen Ina Dahl [email protected] 41064191 eller delprosjektleder for kulturfrivillighet Ragnar Prestvik [email protected] 91308579

Link til påmelding finner du her.