Lær om bærekraft på land og til havs. Industriell symbiose.

Detaljer

23. - 24. mai 2022

Pris: 75% rabatt til målbedrifter (se pris i link)

Hva er industriell symbiose?

Den industrielle symbiosen handler om å koble selskaper fra forskjellige bransjerRessurser som materialer, råvarer, energi, vann osv. skal kunne utnyttes flere ganger. Når det legges til rette for at en bedrift utnytter overskudds- eller avfallsressurser fra nabobedrifter i sin produksjon, er dette industriell symbioseSlik oppnår vi en vesentlig mer effektiv bruk av ressurser, og vi får en økt sysselsetting i bedrifter innenfor en sirkulær økonom

Workshoppen er for deg som er beslutningstaker, fagansvarlig eller leder med ansvar for arealplanlegging, utbygging, ombyggin gog vedlikehold og bygg og anlegg på din arbeidsplass.

Du får

  • oppdatert og forskningsbasert kunnskap om klimavennlig areal- og ressurspalnlegging
  • En møteplass for å diskutere og spørre om råd
  • Bli kjent med lokale og internasjonale eksempler på industriell symbiose i praksis – lær av andres erfaringer.
  • Mulighet til å påvirke hvordan næringshagen jobber sammen for å få mer kunnskap på området

Kurset er åpent for alle. Veiledende pris  inkludert lunsj er kr 3.890.-.  Bedrifter som er målbedrift i Næringshageprogrammet i Inam får dekket 75% av kursavgiften.

Kurset blir hodlt på Hjorten Hotell på Hitra.   Du kan lese mer om arrangementet her.

Vi gjør oppmerksom på at det i tilknytning til kurset ovenfor også blir holdt et spennende kurs om kunnskap knyttet til bruk av metaller. Les mer her.