Ledelse i fire perspektiver (NORD Universitet)

Detaljer

10. jan 2023

Pris: (Merk. Dato er søknadsfrist)

Nå er studiet Ledelse i fire perspektiver utlyst og søkbart: https://www.nord.no/no/studier/ledelse-i-fire-perspektiv#!

Emnet tar for seg ledelse som struktur, HR, politikk og makt og symbolikk og kultur.

Navn på studiet:                              Ledelse i fire perspektiver

Omfang:                                              5 studiepoeng (5 samlinger à 4 timer og arbeid mellom samlingene)

Læringsaktiviteter og Undervisningsmetoder:  Nettbasert med synkrone samlinger og asynkrone ressurser. Mulig å samles på Namdal Studiesenter (Grong vgs. Ytre Namdal vgs. og Olav Duun vgs.)

Opptakskrav:                                     Generell studiekompetanse eller realkompetanse + 2 års arbeidserfaring

Søknadsfrist:                                     10. januar 2023

Kostnader:                                         Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Registrer søknad her:                    EVU web Nord Universitet

 

Studiet er utviklet for å ha arbeidsrelevans. Studiet har 12 reserverte plasser for søkere bosatt i Namdal, men det er også åpne plasser som alle kan søke på