Modul 1 – Strategi & Markedsføring

Detaljer

28. - 29. okt 2024

Nord universitet, Campus Namsos, auditorium Odin

Pris: 1900, inkluderer 2 dagers kurs, kursmateriell, lunsj og middag

Namdal studiesenter har fått utvikla dette to dagers etterutdanningskurset for ledere, mellomledere og andre i både privat og offentlig sektor, med fokus på aktiv læring gjennom undervisning og erfaringsutveksling. Et samarbeid med Handelshøgskolen ved Nord universitet (HHN), INAM, Namdal Næringsforening, Namdalskysten Næringsforening og Bygdevekstavtalen.

Kursdager

  • Mandag 28. oktober kl. 10-17, tirsdag 29. oktober kl. 9-15

Innhold

  • Strategiprosesser og strategiske ledelsesprosesser
  • Utarbeidelse av bærekraftige strategier
  • Markedsføringens rolle i bedrifter og samfunnet
  • Få kunnskap om sentrale begreper og modeller innen fagområdene
  • Aktuelle case og diskusjoner

PÅMELDING

Kursansvarlig

  • Faglig kursansvarlig er universitetslektor Heidi Thommesen.
  • Universitetslektor Nina Kramer Fromeide
  • Førsteamensuensis Are Severing Ingulfsvann

Kursdagene inneholder lunsj, materiell og felles middag mandag kveld kl. 19.

Diplom / kursbevis til alle deltakere etter gjennomføring. Etterutdanningskurset har ikke avsluttende eksamen og gir ikke studiepoeng.

Målbedrifter i vårt næringshageprogram får 50% innovasjonsstøtte på som deltar fra bedriften.

Pris pr. deltaker inkluderer etterutdanningskurset, materiell, lunsj begge dager og middag mandag kveld.