Samisk språkopplæring (15 studiepoeng)

Detaljer

14. aug 2023

Høsten 2023 tilbyr Studiesentret Samisk språkopplæring i samarbeid med Nord Universitet, Gielem nastedh og Grong vgs.

Mer informasjon kommer her.