Styrets ivaretakelse og utøvelse av strategi og virksomhetsutvikling.

Detaljer

31. mai 2022

Online

Pris: Gratis

Næringshagene i Norge arrangerer i samarbeid med Handelshøyskolen BI en serie på tre digitale kurs knyttet til styrearbeid.

Kursene er et gratis tilbud til målbedrifter og bedrifter med tilknytning til næringshagen.

Webinarserien med styret som tema bygger på den siste boken innen styrearbeid av Frode Solberg: Styrearbeid, Styreutvikling, Styreledelse. Denne kan bestilles her.  I tillegg til den fysiste boken får man tilgang til en nyttig digital verktøykasse som inneholder en rekke gode verktøy i styrearbeidet.

Del 3 av 3:

Styrets ivaretakelse og utøvelse av strategi og virksomhetsutvikling

  • Effektiviseringens forbannelse – «Å spare seg til fant»
  • Markedet forsterkes mot å ha offensive leverandører som tilfører utvikling
  • Innovasjon er ikke bare nye produkter og teknologi
  • Styrets arbeid med strategi og strategiprosessen
  • Forsvarlig organisering og virksomhetsdesign

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.