Styrets ivaretakelse og virksomhetsutvikling

Detaljer

29. mar 2023

Webinar

Pris: Gratis for medlemmer og målbedrifter i Næringshageprogrammet

Næringshagene i Norge har i samarbeid med Handelshøyskolen BI satt opp en ny webinar-serie med fokus på det aktive og verdiskapende styret.

Webinaret har tre kursmoduler. Du kan velge å delta på de moduler du ønsker.

Foredragsholder er Frode Solberg.

Webinarene er gratis for medlemmer- og målbedrifter i Næringshageprogrammet.

Send en mail til [email protected] for å få deltagerlink til seminarene.