Trebykonferansen 22

Detaljer

21. - 22. jun 2022

Orkanger og Trondheim

Det blir et spennende og rikt program som setter moderne og urban trebegyggelse i fokus, men også i et historisk lys.
Mer informasjon og påmeldingsdetaljer vil komme senere.
Sett av datoene allerede nå.

Mer info her: