Videregående opplæring for voksne, høsten 23. (søknadsfrist 1. mars 2023

Detaljer

14. aug 2023

Starttidspunkt: 14. aug 2023

De videregående skolene i Namdalen har et bredt tilbud for voksne. Kommende skoleår (2023/2024) planlegges opplæring innen følgende fag:

  • Vg1 Helse- og oppvekstfag
  • Vg2 Helsearbeiderfag
  • Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
  • Vg2 Ambulansefag
  • Vg2 Helseservicefag
  • Vg3 Helsesekretær
  • Vg1 Teknikk og industriell produksjon
  • Vg1 Bygg og anleggsteknikk
  • Fellesfag for studiekompetanse

Listen er ikke utfyllende, og eventuell oppstart og undervisningssted avhenger av søkertall.

Voksenopplæring kan passe fint også for de som er i jobb, men mangler fagbrev. I slike tilfeller kan det være aktuelt å starte eksamensrettede kurs. Generell informasjon om voksenopplæring finner du på nettsidene til Trøndelag fylkeskommune.

Du søker elektronisk her: vinn.trondelagfylke.no
Søknadsfristen er 1. mars