Spennende Lean-prosjekt for fem bedrifter i Nærøysund

- Vi har mye å hente for å effektivisere våre interne prosesser. Det er noe av det vi skal jobbe med. Det sier Robert Hanssen i Moen-gruppen om arbeidet med Lean-prosjektet som bedriften deltar i.

Fem bedrifter i Nærøysund er med på Lean-prosjektet som INAM har satt i gang med støtte fra Innovasjon Norge. Selv om korona-epidemien har skapt utfordringer, er prosjektet godt i gang.

Robert Hansen, MOEN-gruppen
Robert Hansen, MOEN-gruppen

- Vi har god tro på at bedriftene skal komme styrket ut av prosjektet ved at de blir mer kundeorienterte, mer effektive og har fokus på hele verdikjeden i virksomheten, sier Knut Gartland, daglig leder i INAM. De startet arbeidet med Lean-prosjektet i 2019, og hele løpet skal være ferdig i 2022. 

De bedriftene som deltar i LEAN-prosjektet er Moen, Elcom, NTS, Totalbygg Midt-Norge og Containerservice Ottersøy. INAM har engasjert Maintech i Trondheim som gjennomfører.

Interne prosesser og kvalitet

- Det blir spennende å se hva vi kan få ut av prosjektet. Vi har mye å hente i forhold til å effektivisere prosessen. Nå skal vi jobbe med de konkrete tiltakene, ledet av en gruppe internt, sier Robert Hanssen i Moen-gruppen.

- Vi håper å få standardisering av prosessene fra prosjekt til prosjekt. Vi skal bli mer effektive, og få til bedre utførte jobber. Vi har ambisjoner om å bli mer kundeorientert, og vi tror det blir lettere å få god dokumentasjon for jobbene, sier Hanssen, som tror at prosjektet vil få stor betydning for hans jobb.

- En av mine mål er at alle som er med på prosjektet får forståelse for våre produksjonsprosesser og at vi får god dokumentasjon overfor kundene.

Ståstedsanalyse

Marit Bolstad i Maintech har det faglige ansvaret for Lean-prosjektet i Nærøysund. Hun forteller dette om oppstarten av prosjektet:

- Vi er selvsagt – som alle andre – blitt preget av korona-pandemien, slik at vi er litt forsinket i forhold til den opprinnelige tidsplanen. Men vi har gjennomført ståstedsanalysen i bedriftene etter den første fellessamlingen. Vi har gjennomført intervjuer med 10 til 12 personer i hver bedrift som nå er sammenfattet i en rapport, sier Marit Bolstad.

Hun forteller at man i rapporten har tatt tak i 11 forskjellige fokusområder i hver bedrift og at ståstedsanalysen og rapporten har til hensikt å få en felles forståelse av situasjonen i bedriften.

- I mai gjennomførte vi Lean-spillet og dette sammen med ståstedsanalysen har gitt bedriftene en følelse av hvordan det er å være en Lean-bedrift. Vi har også gjennomført et felles leder- og tillitsvalgt-seminar hvor vi har jobbet med mål og strategier for hver enkelt bedrift, slik at det er en intern enighet om strategier og de målsettinger bedriften har for prosjektet, sier Bolstad, som understreker at deres jobb i første rekke er å utstyre bedriftene med verktøyene de kan benytte for å skape en god intern kultur rundt Lean-prosjektet.

Det skal nå nedsettes en egen styringsgruppe med en representant fra prosjektleder Maintech og arrangør INAM i tillegg til en fra hver av de deltagende bedriftene. Styringsgruppen skal nå spikre datoer for hele programmet – og man skal bli enige om hvor store ressurser hver bedrift vil få stilt til disposisjon i det interne arbeidet.

- For å få full uttelling er det viktig at bedriften greier å iverksette i alle ledd og at hele organisasjonen ser nytten. Hensikten er at hele organisasjonen jobber sammen, sier INAM-leder Knut Gartland.

 

Artikkelen er skrevet av PKOM AS