Små Spirer - Store muligheter

Et samarbeidsprosjekt mellom oppvekstsektoren og arbeids/-næringslivet.

Gode historier

Innlegg: Fra Trøndelag Fylkeskommune sin årlige rapport "Historier fra Trønderske innovasjonsselskap 2021".

Prosjektet

Prosjektets overordnede mål er å gi barnehagebarn i Namdalen tilknytting til lokalt næringsliv. Dette skal gjøres gjennom systematisk opplegg for bedriftsbesøk. Tre kommuner og fem bedrifter er involvert pilotprosjektet. Kommunene er Namsos, Flatanger og Overhalla. De vil fokusere på utvalgte næringer som er viktige for lokalområdet, men de har alle samme mål: Barn skal bli kjent med lokalt næringsliv allerede i barnehagealder.

 

Bakgrunn

Hele seks av ti elever med lavest grunnskolepoeng, som begynte på videregående opplæring i 2013, hadde ikke fullført videregående opplæring innen 2018/2019 (SSB:2020).
Vi har et felles ansvar på tvers av forvaltningsnivåene. Dette betyr at flere ressurser og tiltak må settes inn FØR elevene starter på videregående nivå, kanskje allerede tidlig i grunnskolen - barnehagene.

Tiltak på videregående nivå kan selvsagt virke, men bærer dessverre ofte preg av å være reparasjonstiltak som ikke virker godt nok. De beste tiltakene i matematikkfaget på Vg1 er trolig de som blir gjennomført allerede tidlig på barneskolen (IVERSEN: kommunalrapport 02.10.2020, 08:14).

 

Midtre Namdal preges av fraflytting, hvor Namsos kommune ligger lavest. Overhalla og Flatanger har hatt noe vekst, har gått nedover igjen siste kvartal (ssb:2020).
I Næringsrapporten for Namsos kommune i 2016, viser de blant annet til resultater som at det "Mangler noen positive næringsmiljø, også innen industrien", og viser til at det er det offentlige bør legge til rette for samarbeid mellom bedrifter og videregående slik at blant annet industrimekanikerlinjen opprettholdes (Næringsanalyse Namsos kommune : 2016:13).

Det har gått fire år siden denne analysen ble gjennomført, men den samme problematikken er fortsatt gjeldende. Det er lagt ressurser i den videregående skole for å opprettholde flere faglinjer på vgs, men det er ikke nok søkermasse til å dekke fremtidens behov.

Hva er tanken bak "Små Spirer - Store Muligheter"?

Med grunnlag i dette, har iNam forsøkt å tenke nytt ved å se på prosjekter som er gjennomført i andre deler av fylket på barnehage- og grunnskolenivå. "Små spirer - Store muligheter" skal gjennom strukturerte bedriftsbesøk koble næringslivet direkte opp mot oppvekstsektoren, med et mål om å vekke interesse for yrkene som næringslivet etterspør - ikke bare i dag, men som kan bli behovet om 10-15 år.

Det er startet opp et godt samarbeid med barnehager, oppvekstsjefer/virksomhetsledere og bedrifter. Og det er helt klart interesse og engasjement rundt teamet.

Første bedriftsbesøk starter i september, hvor barnehager i  Overhalla og Flatanger skal besøke Bjørøya. Senere på året skal de samme barnehagene til Fru Opdal Gårdshotell. Videre planlegges besøk fra barnehager i Namsos til Byggmakker, Birger Pedersen og MNA.

I tillegg til at selve bedriftsbesøket blir spennende, er opplevelsen av hvordan næringslivet henger sammen en viktig del av prosjektet. På Bjørøya skal barna ta med seg fisk videre til gårdshotellet i Overhalla. Her skal fisken, sammen med kortreiste grønnsaker fra gården benyttes til å servere de flotte gjestene som kommer. Gjestene (5- åringene) skal selvfølgelig få være med på hele prosessen og få prøve seg frem.

Gjennom besøk hos byggmakker, byggfirmaet Birger Pedersen og MNA - vil barna få være med på henting av materialer, bygging og gjenvinning.

Barna skal i tidlig alder få oppleve mestring. I dette prosjektet ønsker vi at femåringene skal være med på ulike arbeidsplasser i distriktet og få et positivt forhold til å lære gjennom praktisk tilnærming.

Noen av bedriftene skal også besøka barna i barnehagene.

Driver du en bedrift som er interessert i å delta? Kontakt oss på [email protected], eller telefon 481 30 500

Trøndelag
Logo-Overhalla-kommune (2)
Flatanger kommune
Skjermbilde 2020-04-28 kl. 22.45.03