Skjermbilde-2020-06-16-kl.-13.25.44-e1592306772357

Tredrivernettverket

Om tredrivernettverket

Innovasjon Norge koordinerer og støtter et landsdekkende nettverk av regionale pådrivere for innovativ trebruk. Ordningen støttes også regionalt av Trøndelag Fylkeskommune.

Tredriveren er et viktig bindeledd mellom den enkelte bedrift og et bredt spekter av utviklingstiltak, fra både offentlige og private aktører. Tredriveren har som oppgave å informere om utviklingsmuligheter og støttemuligheter i bruk av tre. Alle tredrivere er en del av et nasjonalt mobiliseringsnettverk hvor det sørges for erfaringsutveksling i prosjekter på tvers av regioner og landegrenser.

 

Aktuelt og arrangement

Informasjon om aktuelle saker og arrangementer blir løpende publisert på Facebooksiden til Tredriver Trøndelag. Klikk på knappen nedenfor for å lese oppdaterte artikler og arrangementer på facebook. Du kan også klikke på fanen "arrangementer & kurs" i menyen ovenfor for å finne aktuelle arrangementer og kurs.

Tredriverne i Trøndelag

Tredriveren kan hjelpe deg og din bedrift med hvordan du kan løse en utfordring, realisere en idé, være en sparringspartner, samt informere om hvilke muligheter som fins. En tredriver skal også motivere til realisering av innovative prosjekter i den enkelte bedrift. Ambisjonen er å etablere aktiviteter i Trøndelag innenfor områdene som skaper størst verdiskapning og mest bruk av tre.

Målsetningen er økt etterspørsel av industrielt, trebasert byggeri som bedrer lønnsomheten i verdikjeden.

Sletvold

Jan Aril Sletvold
Thams Innovasjon
[email protected]
Tlf: 902 37 940

trøndelag
Gartland

Knut Gartland
iNam AS
[email protected]
Tlf: 911 95 758

FN's bærekraftsmål står sentralt i all aktivitet innen utvikling av treindustri.

FN_nettside
kollage

Samarbeid og samhandling for omstilling, utvikling og vekst!

TFK
innovasjon norge
kyst_skogbruket
forskningsrådet
Siva
statsforvalter
woodworks
mål17
næringshage