utvikling_croped

Bedriftsutvikling

Har du en plan eller idé om vekst i din virksomhet?

iNam kan hjelpe deg til å ta det neste steget. Dette kan innebære utvikling av forretningsidé, tilrettelegging av kurs og nettverksmøter, markedsavklaring, veiledning i markedsføringsstrategier eller planlegging av innovasjonsaktiviteter. 

Ut fra hva din bedrift har behov for kan våre rådgivere arbeide med selskapet som prosessleder i en intensiv periode, eller følge selskapet tett over i lenger tid. Enten selskapet er i oppstartfasen eller står foran et utviklingsprosjekt kan det være god med veiledning utenfra. Ønsker du også støtte til forskning og utvikling har vi god kjennskap til virkemiddelapparatet lokalt og nasjonalt.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. 

Bedriftsutvikling med målbare resultater

Næringshageprogrammet er et tilbud til alle - både grundere, nye og gamle bedrifter.

Bedriftsutvikling
- Utviklingsprosjekter
- Forretningsutvikling
- Strategiprosesser og priser
- Veiledning ved søknad om tilskudd

Bedriftsutvikling gjennom Næringshageprogrammet er en god investering:

Vi gir deg et tilskudd på 75% av vår timepris på de de 20 første timene. Det gjør at du betaler kun 25% av vår ordinære timepris.
Ut over de 20 timene, gir vi deg et tilskudd på 50% av vår timepris. det betyr at du fortsatt kun betaler 50% av vår ordinære timepris.