Bedriftsutvikling

Har du en plan eller idé om vekst i din virksomhet?

INAM kan hjelpe deg til å ta det neste steget. Dette kan innebære utvikling av forretningsidé, tilrettelegging av kurs og nettverksmøter, markedsavklaring, veiledning i markedsføringsstrategier eller planlegging av innovasjonsaktiviteter. 

Ut fra hva din bedrift har behov for kan våre rådgivere arbeide med selskapet som prosessleder i en intensiv periode, eller følge selskapet tett over i lenger tid. Enten selskapet er i oppstartfasen eller står foran et utviklingsprosjekt kan det være god med veiledning utenfra. Ønsker du også støtte til forskning og utvikling har vi god kjennskap til virkemiddelapparatet lokalt og nasjonalt.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.