prosjekt_blå

Prosjekter

Vi hjelper deg med gjennomføring av prosjektene, så slipper du å ta ut folk ut av produksjonen

Vi hjelper deg med gjennomføring av prosjektene, så slipper du å ta ut folk ut av produksjonen.

Dersom man benytter interne ressurser er det viktig at disse frigis nok fra normale arbeidsoppgaver til å kunne følge opp prosjektet kontinuerlig. Ofte vil mangel på kompetanse, kapasitet eller tid føre til at man ønsker å benytte ekstern bistand.

Vi ser på hvilke roller, ansvar og suksessfaktorer som bør være på plass for å gjennomføre et vellykket prosjekt. Så blir vi enig om hva som er den beste løsningen for din bedrift.

Dette kan vi tilby:
- Utvikling av prosjektplaner
- Prosjektledelse og gjennomføring
- Prosjektfinansiering