Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Næringshageprogrammet

Næringshageprogrammet er et tilbud til alle - både grundere, nye og gamle bedrifter. Alle har behov for videre utvikling. Næringshageprogrammet legger sterk vekt på innovasjon og nyskaping.

Er du motivert og sulten på vekst – og ønsker å styrke din konkurransekraft? En samtale med oss kan være starten på veien til å drive virksomheten enda bedre. Det kan handle om utvikling av praktiske verktøy, rådgivning i daglig drift eller hjelp til videre vekst.

Våre folk har lang erfaring fra det private næringsliv og spisskompetanse innen bedriftsrådgivning.
Vi kan gi verdifulle innspill på blant annet strategiarbeid, økonomiske analyser og prosessledelse.

Sammen øker vi bedriftens resultater og løfter deg videre.

Vi lover deg bedriftsutvikling med målbare resultater

Næringshageprogrammet er et tilbud til alle - både grundere, nye og gamle bedrifter.

Bedriftsutvikling
- Utviklingsprosjekter
- Forretningsutvikling
- Strategiprosesser og priser
- Veiledning ved søknad om tilskudd

Bedriftsutvikling gjennom Næringshageprogrammet er en god investering:

Tilskudd på de 20 første timene gjør at din timepris blir kun 25% av vår ordinære timepris.
Ut over de 20 timene med tilskudd er timeprisen fortsatt bare 50% av vår ordinære timepris.

Vi hjelper deg med gjennomføring av prosjektene, så slipper du å ta ut folk ut av produksjonen

Vi hjelper deg med gjennomføring av prosjektene, så slipper du å ta ut folk ut av produksjonen.

Dersom man benytter interne ressurser er det viktig at disse frigis nok fra normale arbeidsoppgaver til å kunne følge opp prosjektet kontinuerlig. Ofte vil mangel på kompetanse, kapasitet eller tid føre til at man ønsker å benytte ekstern bistand.

Vi ser på hvilke roller, ansvar og suksessfaktorer som bør være på plass for å gjennomføre et vellykket prosjekt. Så blir vi enig om hva som er den beste løsningen for din bedrift.

Dette kan vi tilby:
- Utvikling av prosjektplaner
- Prosjektledelse og gjennomføring
- Prosjektfinansiering

Vi hjelper deg med å søke om tilskuddsmidler. Årlig har vi skaffet våre bedrifter 15 – 20 millioner.

Trenger du finansiering til din etablering eller til et utviklingsprosjekt? Vi bistår deg med å kartlegge dine muligheter, og hjelper deg med å søke ulike virkemidler.

Dette kan vi tilby:
- Næringshageprogrammet, programoperatør for SIVA
- Distriktforsk, kompetansemegler for Trøndelag fylkeskommune
- Skattefunn, kompetansemegler for Norges forskningsråd
- Norsk katapult, kompetansemegler for Næringshagene i Norge
- Andre tilskudd fra Innovasjon Norge, ENOVA o.l.

Vi gjør veien fra konsept til marked raskere, bedre og mindre risikofylt

Katapultsentre gjør det enkelt for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere - slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapultsentret skreddersyr tjenesten til bedriftens behov enten det er bistand gjennom hele innovasjonsprosessen eller til en spesifikk, avgrenset utfordring.

Kontakt oss for å komme i gang »