Nyheter

Ny medarbeider i iNam

20. september 2022

iNam styrker kontoret i Ytre Namdal, og ønsker nyansatte Renate Strand velkommen! Renate har bred erfaring fra både privat næringsliv…

Inam jakter kompetanse i Trondheim og Bodø

15. september 2022

Trainee ordningen er i skuddet. Det er i dag 11 traineer ansatt i ulike stillinger i Namdalen gjennom ordningen Trainee…

Sammen med NORA for internasjonalt samarbeid

13. september 2022

Nordisk Atlantsamarbejde NORA er en mellomstatlig organisasjon under Nordisk Ministerråd som skal styrke samarbeidet mellom Grønland, Island, Ferøyene og Kyst-Norge.…

Kreative innspill fra kulturnæringen i Namdalen

13. september 2022

Det ble i dag, 13. september 22, arrangert «Samling for kulturnæring og kulturliv i Namdalen». Et 30 talls engasjerte namdalinger…

Lokalmatskolen skaper nye lokale matopplevelser

13. september 2022

Kortreist mat fra Namdalen er i skuddet. Stadig nye produkter og retter får fotfeste og imponerer lokale , nasjonale og…

NTNU og Inam – Kompetanseutveksling i praksis

13. september 2022

Kim Mjønestrø er masterstudent ved masterprogrammet Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) ved NTNU og lærer å bruke mange…

Webcafé – Miljøfyrtårn

17. august 2022

Sommerferien er over, og det er tid for å se fremover. Vi setter fokus på grønn omstilling, og for mange…

Industriell Symbiose

7. mai 2022

Hva er industriell symbiose?  Den industrielle symbiosen handler om å koble selskaper fra forskjellige bransjer. Ressurser som materialer, råvarer, energi, vann osv. skal kunne…

iNam ansetter: Spennende stilling som forretningsutvikler | InnovArena

20. april 2022

iNam – Innovasjon Namdal er et innovasjons- og utviklingsskap som arbeider for vekst og nyskapning i næringslivet i Namdalen. Vi tilbyr…