Nyheter

Vil dere konkurrere på toppnivå?

Vi har invitert Vegard Saur fra SIVA til en WEB café nå på fredag, hvor vi vil utforske Norsk Katapult-ordningen og mulighetene den gir for innovasjon og vekst.  Dato: Fredag 29.09.2023Tidspunkt: 09:00 – 09:45Gratis Norsk Katapult gir bedrifter og gründere en unik sjanse til å akselerere utviklingen av nye produkter og tjenester ved å gi…

Les mer »

Hvilket kompetansebehov har deres virksomhet?

En av sju virksomheter i Namdalen planlegger nyansettelser i løpet av 2023. Hver fjerde opplever at det er vanskelig å få tak i riktig kompetanse. 10 prosent har vært nødt til å ansette lavere eller annen kompetanse enn ønsket.  For å gjøre det lettere å rekruttere riktig kompetanse ber Namdal Regionråd i samarbeid med Næringsforeningene…

Les mer »

XR Teknologi

Dagens teknologiske landskap er stadig i endring. Vi ser et økende behov for å tenke utenfor boksen når det kommer til innovasjon og kreativitet. Derfor har vi gleden av å presentere en ny tilnærming til disse utfordringene gjennom prosjektet “Innovasjonslab for kreativ teknologi” i regi av Tindved Kulturhage og Techlab i Mo i Rana.  Vi…

Les mer »

Bærekraftsuka – uke 37

Bærekraft og grønt skifte, samt fokus på samfunn og økonomi er svært viktig i årets valgkamp. Den 11. september er det valg til kommunestyrer- og fylkesting.  For det lokale næringslivet handler det om å tilpasse seg framtidens markeder, innfri krav fra myndingheter og utvikle bærekraftig vekst og omstilling. Næringshagene i Norge har fokus på bærekraft…

Les mer »

Ledelse i ressurseffektiv verdiskapning og sirkulær næringsaktivitet.

Nå har du mulghet til å få lederkompetanse innen et svært aktuelt fagfelt. Studiet «Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet» er utarbeidet i samarbeid med både offentlig forvaltning og næringslivet og vektlegger arbeidslivets behov for ny kompetanse som kan lede og bidra til en mer sirkulær økonomi i organisasjonene. Sentrale tema er materialkunnskap, bransjeforståelse…

Les mer »

Namdal Studiesenter tilbyr kurs i Norsk og Matematikk

Det er et stadig behov for økt kompetanse i vår region. Namdal Studiesenter tilbyr gratis kurs i Norsk og Matematikk på tre videregående skoler i Namdalen.  Kursene tar utgangspunkt i lærepln for Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, samtidig som det kan gjøres individuelle tilpasninger.  Dette er et enestående tilbud til deg som ønsker å søke…

Les mer »

Patentbeskyttelse, internasjonal markedsutvikling og åpenhetslov

25. mai har du muligheten til å delta på webinar med tittelen “Hva er et godt varemerke?” Webinaret arrangeres av patentstyret og gir innblikk og tips til beskyttelse av varemerker.  Dagen etter følger vi opp med web workshop i Internasjonal Markedsutviking, arranget av Innovasjon Norge.   Den 31 mai vil Professor Caroline Dale Ditlev-Simonsen fortelle om…

Les mer »

Verden trenger flere Namdalinger!

Vil aktiviteter som spise sammen, møteplasser for aldersbestemte grupper, sirkus-show, familieshow, tilrettelagte arbeidsplasser for unge i utenforskap, synlighet av fritidstilbud og bidra som frivillig i arrangement skape økt bli – og bolyst?   På grunn av alarmerende tall om at det flytter like mange fra som til Namdalen, og stadig økende behov for mer arbeidskraft,…

Les mer »

Få faglig påfyll!

For tiden gjennomfører vi etabablereropplæring for nye gründere. 10 personer gjennomgår i disse dager etablererskole med 5 fysiske samlinger med presentasjoner, case og spennende diskusjoner. Ved etablering, utvikling og omstilling er det ofte behov for finansiell bistand. Innovasjon Norge gjennomfører i mai flere webinarer og workshops som omhandler dette tema. I tillegg inviterer Innovasjon Norge…

Les mer »