Nyheter

Webcafé – Miljøfyrtårn

Sommerferien er over, og det er tid for å se fremover. Vi setter fokus på grønn omstilling, og for mange bedrifter er første steg Miljøfyrtårnsertifisering.  iNam har invitert med seg daglig leder i Veiviser’n bht AS til å informere om ordningen, samt Jostein Røsnes fra Birger Pedersen AS som deler sine erfaringer.  Kan dette være…

Les mer »

Industriell Symbiose

Hva er industriell symbiose?  Den industrielle symbiosen handler om å koble selskaper fra forskjellige bransjer. Ressurser som materialer, råvarer, energi, vann osv. skal kunne utnyttes flere ganger. Når det legges til rette for at en bedrift utnytter overskudds- eller avfallsressurser fra nabobedrifter i sin produksjon, er dette industriell symbiose. Slik oppnår vi en vesentlig mer effektiv bruk av ressurser, og vi får en økt…

Les mer »

iNam ansetter: Spennende stilling som forretningsutvikler | InnovArena

iNam – Innovasjon Namdal er et innovasjons- og utviklingsskap som arbeider for vekst og nyskapning i næringslivet i Namdalen. Vi tilbyr rådgivning innen bedriftsutvikling, prosjektgjennomføring og hjelp til søknader på ulike tilskuddsordninger. Våre kompetente rådgivere arbeider for et lønnsomt, bærekraftig og framtidsrettet næringsliv i regionen – i samspill med private og offentlige aktører. Som Siva Partner…

Les mer »

Grønn plattform

Grønn plattform er en satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. Regjeringen øremerker inntil 750 millioner til denne typen 3-årige grønne samarbeidsprosjekter. – Det er gjennom forskning og innovasjon vi skaper morgendagens bærekraftige samfunn. Grønn plattform skal løse konkrete utfordringer, akselerere grønn omstilling i næringslivet og legge til rette for…

Les mer »

Vi minner om…

Vi minner om at det fredag den 25. mars gjennomføres Web Cafe kl 0900 hvor Ola Kjelvik fra Trøndelag fylke gir informasjon om støtteordningen Bedriftsintern Opplæring, en mulighet for mange bedrifter til kompetanseløft, omstilling og utvikling, særlig innen områdene digitalisering, teknologiutvikling, grønn omstilling og intergreringsarbeid. Les mer og meld deg på her. Merk også at…

Les mer »

Styrearbeid

Næringshagene i Norge arrangerer i samarbeid med Handelshøyskolen BI en serie på tre digitale kurs knyttet til styrearbeid.  Kursene er et gratis tilbud til målbedrifter og bedrifter med tilknytning til næringshagen. Ta kontakt. Webinarserien med styret som tema bygger på den siste boken om styrearbeid av Frode Solberg: Styrearbeid, Styreutvikling, Styreledelse.   Kursene er høyst relevante for alle små- og…

Les mer »

Finansiering av innovasjon, omstilling og eksport!

For innovative bedrifter med vekstambisjoner, vekstpotensiale og vekstmuligheter finnes det er rekke gode ordninger for bistand i utviklingsprosessene. Den 15. mars arrangerer Innovasjon Norge gratis webinar kl 09:00 om finansielle tjenester for selskaper som har prosjekter innen eksport og internasjonal satsning. Les mer her.   Samme dag, 15. mars kl 13:00, tilbyr Forskningsrådet et kort kurs…

Les mer »

Hvordan skape nytteverdi av slam og andre restressurser?

Prosjektene BIOVERDI og Bioøkonomi i Namdal inviterer til digital workshop den 10. mars kl 09-11:30.  Tema retter fokus på hvordan man kan skape økt nytteverdi av slam- og andre restressurser i biobaserte næringser som hav-, jord- og skogbruk. Framtiden stiller nye krav til sirkularitet i verdikjedene og næringsstoffer som blant annet fosfor er globale mangelvarer.…

Les mer »

Masteroppgave – skreddersydd for din bedrift!

Har din bedrift en utfordring dere ikke har ressurser eller tid til å forske på selv? Fra høsten av skal det skrives nye masteroppgaver på studiet – Studier av kunnskap, teknologi og samfunn ved NTNU. Dere har nå muligheten til å spille inn deres problemstillinger til studentene, og kanskje er det noen av studentene som…

Les mer »

Er din bedrift aktuell for SIVA-prisen 2022?

Siva skal også i år dele ut Siva-prisen (200.000 kroner)! Nytt av året er at SIVA også lanserer en X-faktorpris på 50.000 kroner. X -faktorprisen er rettet mot nystartede bedrifter som har utviklet miljøvennlige produkter og har et tydelig vekstpotensial.  Vi ønsker å få så mange nomineringer som mulig og alle har muligheten til å…

Les mer »