Kreative Namdal

Prosjektet skal stimulere til vekst og utvikling innen kulturfeltet og opplevelsesnæring i Namdalen. Det bidrar til økt stolthet og eierskap til Namdalen, mer attraktive destinasjoner, styrket økonomisk bærekraft i kulturbransjen og økt bo –og blilyst.

Verdiskaping skal sikres ved å sette inn tiltak både i kulturlivet og kulturnæringa.

Gjennom konkrete aktiviteter og møteplasser sikres et levende frivillig kulturliv og en fremtidsrettet region for kreative næringsutøvere.

Hva skal prosjektet inneholde og bidra med?

Hovedprosjektet Kreative Namdalen er et ønsket resultat av forprosjekt med samme navn. Resultatene i forprosjektet viser at tiden nå er inne for mer koordinert samhandling innen kulturfeltet slik at hele spektret av kulturelle aktiviteter og uttrykk kan utvikle seg i tråd med samtiden.

Frivillig kulturliv og kulturnæring i Namdalen er helt avhengige av hverandres eksistens. Profesjonelle lokale aktører har mye av sitt inntaksgrunnlag i frivilligheten, og frivilligheten trenger de profesjonelle aktørene for å utøve sitt kulturelle uttrykk.
Derfor er dette prosjektet lagt opp med aktiviteter som skal stimulere begge sidene.

Det er et mål å etablere årlige møteplasser for kulturlivet og kreativ næring. Tilgang på kurs og kompetanse tilrettelegges til de ulike møteplassene etter kartlagte behov. Et mål er å etablere en kultur mellom næringsaktørene for å dele ideer og erfaringer som igjen kan stimulere til å samarbeide om prosjekter. Ringvirkningene kan bli at regionens kreative næringsliv blir i stand til å sikre seg større jobber og prosjekter.

For å forsterke og utvikle Namdalens posisjon som reiselivsdestinasjon, gjøres kobling mellom filmselskaper og destinasjonsselskap. Prosjektet vil sette søkelys på å finne, produsere og allmenngjøre film/serier med lokasjon Namdal som bakteppe. Det er en tydelig trend at filmlokasjoner trekker til seg flere turister.
Videre vil prosjektet ta for seg omkringliggende næringsaktører og arrangementer slik at disse kan dra nytte av filmturismens bidrag til potensiell økning i markedet.
Dette samsvarer med regionens mål om å bli en attraktiv film og tv destinasjon.

INam vil gjennom prosjektledelsen av Kreative Namdalen koordinere alle aktiviteter til beste for alle involverte.

 

Arbeider du innen kreativ næring og vil være med?

Ta kontakt med vår prosjektleder Ina Dahl

TFK_logo
CMYK_SpareBank1_farge_pos