Fagskoleingeniør med fordypning bygg, deltid, samlingsbasert (2025)

Detaljer

15. sep 2025 - 31. mai 2029

Namsos

Sammen med vår samarbeidspartner Namdal Studiesenter innenfor kurs- og utdanningstilbud/etter- og videreutdanning for næringslivet i Namdalen, tilbys kurset:

Fagskoleingeniør med fordypning bygg, deltid, samlingsbasert (2025)