NORSK KATAPULT – NAMDALSBEDRIFTENES TILGANG TIL DET BESTE!

VI KOBLER BEDRIFTEN med katapultsenteret, bidrar til å spisse bestillingen og bidrar med å finne finansiering til katapultprosjektet. Vi jobber med mange forskjellige bedrifter og kan peke i riktig retning.

I ALLE BRANSJER konkurrerer bedriftene i stadig økende grad på å forbedre kvalitet,
funksjonalitet, design og kostnadseffektivitet.

Noen bedrifter kjører større utviklingsprosjekter, mens andre ikke har formalisert
dette i form av et prosjekt, faktisk er mange bedrifter ikke så bevisst på at de driver med
utvikling av sin virksomhet. DE BARE GJØR DET!

Av og til handler det om noe helt nytt, men oftest handler det om skrittvise forbedringer.
Bedrifter som er dyktige på dette vinner også frem i markedet. For INNOVASJONSEVNE gir KONKURRANSEKRAFT.

KAN DIN BEDRIFT bli dyktigere på å forbedre seg? Riktig svar er «Ja». Alle kan det!Så hvorfor ikke toppe laget som skal trygge arbeidsplassene og styrke markedsposisjonen i årene som kommer? Katapult-sentrene gjør veien fra konsept til marked raskere, bedre og mindre risikofylt.

Del på sosiale medier