Magnus skal løse logistikk-koden ved tang-og tareproduksjon

Namdalshagen AS tilrettelegger for studenter som vil skrive oppgave hos namdalske bedrifter. En av de er Magnus Drag Lysø fra Rørvik.

Da Magnus Drag Lysø skulle utplasseres hos en bedrift for å skrive semesteroppgave, sørget tilfeldighetene for at han endte opp hos Val FoU. Til daglig studerer viknværingen Marin logistikk og økonomi ved Høgskolen i Molde. Målet er å komme hjem og jobbe for havbruksnæringen.

– Under klassetur på Smøla møtte jeg Halvor Mortensen fra Val FoU. Vi pratet litt og jeg ble veldig tent på ideen om å gjøre et prosjekt på Val.

Nå jobber Magnus med logistikkutfordringer ved innhøsting av alger og er med på prosjektet Makroalger Trøndelag. Prosjektet er finansiert av Trøndelag fylkeskommune og ledes av Blått kompetansesenter på Frøya. Val FoU er tilknyttet prosjektet, og bruker blant annet algedyrking i undervisningssammenheng. Val FoU har også utviklet et nettbasert kurs for landets alge-entreprenører.

Namdalskysten – et «algerado»
Alger er en rik proteinkilde som blant annet brukes i mat, kosmetikk, dyrefôr og biodrivstoff. På verdensbasis høstes det 25 ganger mer tare enn Norges samlede produksjon av oppdrettslaks. Markedspotensialet for tang og tare fra Norge er med andre ord enormt.

Utenfor Namdalskysten sørger Golfstrømmen og god tilgang på næringssalter fra havbruksnæringen for eksepsjonelt gode forhold for algedyrking. Samtidig stiller råvaren og markedene høye krav til gode logistikkløsninger langs hele verdikjeden.

– Når taren høstes brytes den raskt ned, og dagens metoder for prosessering og videreforedling er både dyrt og energikrevende. Gjennom feltstudier ser jeg på alternative måter å organisere innhøstningen så det ikke går på bekostning av råvarens kvalitet. Et alternativ kan for eksempel være å bruke en innhøstingsflåte hvor man starter prosesseringen tidligere, forteller Magnus.

Gir oppgavestøtte
Namdalshagen AS tilrettelegger og bevilger prosjektmidler på inntil 6000 kroner på vegne av Distriktforsk til studenter på bachelor-og masternivå som vil skrive oppgaver hos en bedrift. Dette skal dekke relevante utgifter som kost og losji, reiseutgifter og mer. Ifølge Magnus har støtten vært svært viktig for gjennomførelsen av oppgaven.

– Med disse midlene har jeg fått muligheten til å reise til både Bodø og Trondheim for å snakke med næringa og høre med de hva slags praktiske utfordringer de står overfor. Det gir meg mye mer innsikt og et bedre sammenligningsgrunnlag, sier Magnus entusiastisk.

Magnus planlegger også en tur ned til Vestlandet snart, en avtale som har kommet i stand gjennom nettverket i næringen.

Tilfører verdifull kompetanse
Prosjektleder i Val FoU, Halvor Mortensen, veileder Magnus og er svært fornøyd med ordningen.

– For oss er det verdifullt å få tilført up-to-date kunnskap. Magnus er en svært fremoverlent og dyktig kar som tilfører masse spennende kompetanse vi har direkte nytte av. For oss som er i skjæringspunktet mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet er det viktig å være tett på studenter og deres kompetanse, forteller han.

– Ekstra kjekt er det med en ytternamdaling, og vi ønsker oss gjerne flere som har lyst til å skrive oppgave hos oss. Med tanke på å få hjem ungdom som ønsker å bo, leve og jobbe i Ytre Namdal er dette et godt tiltak hvor de får utprøvd mulighetsrommet som eksisterer på hjemplassen, avslutter Halvor.

Er du student og ønsker å skrive oppgave hos en bedrift i Namdalen? Vi kjenner mange spennende bedrifter som kanskje har bruk for nettopp din kompetanse. Her finner du skjema for reisestøtte som kan tas med til din skole. Ta kontakt med oss for mer informasjon. 

Del på sosiale medier