Namdalshagen bidrar til vekst og verdiskapning i Namdalsregionen

Vekstkurven har pekt oppover for PH-takstoler de siste årene. I følge de siste offentlige regnskapene (2017) omsatte PH-takstoler for 22,4 millioner kroner med et årsresultat på 800 000 kroner.

Kapasiteten på Høylandet nærmer seg maksgrensen og skal man tenke nytt må bedriften vokse og utvikle seg.

– Vi har kommet ganske langt med planene om å starte opp en ny produksjonsbedrift på Spillum. Noe gjenstår, men målet er å starte oppbygging av ny fabrikk allerede nå til høsten, sier daglig leder Ola Larsen til Namdalsavisa.

Namdalshagen har bistått PH-takstoler i forprosjektet, hvor både Innovasjon Norge og Trøndelag fylkeskommune har vært på banen.

Samhandling mellom Høylandet og Namsos
Aksjonærene har ingen planer om å avvikle driften på Høylandet, snarere tvert om. De ønsker å skape samhandling i produksjonen mellom fabrikken på Høylandet og ny fabrikk i Namsos.

– Prosjektet på Spillum blir en helt ny fabrikk med nye produksjonslinjer og moderne produksjon. I det ligger det også elementer som digitalisering, materialflyt og utnyttelse av råmaterialer, sier Larsen.

Dette innebærer også flere nye arbeidsplasser. PH-takstoler har behov for 15-20 nye ansatte innenfor alt fra produksjon og logistikk til salg, markedsføring og økonomi.

Namdalshagen bistår gründere og bedrifter med å videreutvikle gode ideer. Ta kontakt med oss om du ønsker å ta dine ideer et steg videre.

Del på sosiale medier