Vil du lede ett av Norges sterkeste utviklingsmiljø for næringsliv i distriktene?

INAM AS søker en utviklingsorientert toppleder med strategisk blikk til å lede virksomheten inn i framtida. Som daglig leder i næringshagen får du en sentral rolle i regionen. Du må derfor ha en genuin interesse for bedrifts- og næringsutvikling, og må motiveres av samfunnsoppdraget.

INAM AS består i dag av fem faste ansatte, Næringshagen er en av de mest veldrevne næringshager i Norge, og opplever økende etterspørsel og sikter mot ytterligere vekst.

Deler av vårt arbeid er knyttet til Det Nasjonale Næringsprogrammet, et distriktspolitisk virkemiddel fra stat og fylkeskommuner som skal bidra til økt nasjonal verdiskapning. Våre målbedrifter ligger i Namdalen. Om du kjenner at du har lyst til å jobbe med ledelse, forretningsutvikling og bidra til etablering av nye bedrifter og nye arbeidsplasser i regionen samt skape økt lønnsomhet og vekst i eksisterende bedrifter – da er dette jobben for deg.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for å lede og videreutvikle selskapet
 • Videreutvikle selskapet og vårt dyktige team, strategisk ledelse med helhetlig styring, godt samspill og felles ansvar
 • Videreutvikle nettverket i næringshageprogrammet
 • Prosjektledelse
 • Representere bedriften i ulike fora
 • Sørge for å skape ytterligere vekst i virksomheten
 • Rapportering til styret
 • Ta aktivt ansvar for virksomhetsutvikling i vårt selskap og jobbe for at vi skal ha en moderne og fremoverlent bedriftskultur

Kompetanse

 • Erfaring innenfor næringsutvikling
 • Kjenner til det offentlige virkemiddelapparatet
 • Relevant høyere utdanning
 • Innsikt og forståelse for våre styringsmekanismer og verdikjede
 • Næringslivs- og industrierfaring vil være en fordel, men er ikke en forutsetning
 • Gjerne erfaring fra endringsprosesser
 • Forståelse for å anvende teknologi som redskap for å øke kvalitet på tjenester og service
 • Erfaring fra representasjon og eksponering i media

Personlige egenskaper

 • Relasjonsbygger og fremoverlent
 • Utviklingsorientert, strategisk og analytisk
 • Lagspiller som utøver lederrollen på en tillitsskapende måte, både internt og eksternt Samarbeidsorientert og forutsigbar
 • Selvgående, strukturert og systematisk arbeidsform

Arbeidssted: Hovedkontoret ligger i Namsos, med avdeling på Rørvik. Prosjektarbeid med oppdrag i hele regionen og reiser til møter i hele landet må påregnes.

For ytterligere informasjon kan du kontakte vår rådgiver i Headvisor AS Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 eller INAM AS ved styreleder Sigurd Pettersen tlf. 905 68 202. Alle henvendelser til Headvisor AS behandles konfidensielt inntil annet er avtalt.

Søknadsfrist: Snarest

Søk på stillingen

Del på sosiale medier