MELLOMLEDELSESTUDIUM (FULLTEGNET)

Handelshøyskolen BI, Namdal Næringsforening og INAM AS innovasjon Namdal, kjører igang høstens Mellomlederstudium – bli en bedre mellomleder onsdag 6. og torsdag 7. november på møterom RIAN i Namdalshagen. Studiet ledes av BIs Høyskolelektor MSc Ketil Hveding fra Campus Trondheim. Mellomlederstudiet tar for seg blant annet følgende tema:

  • Hvilke utfordringer kan du møte ved å gå fra fagperson til mellomleder?
  • Studiets overordnede mål er å gi mellomledere en forståelse av de utfordringer som følger mellomlederrollen, og hva identitetsskifte fra fagperson til mellom kan innebærer.
  • Studiet fokuserer på forståelsen for rollen som mellomleder spiller i organisasjonen og gir innsikt i ulike lederverktøy, strategier og arbeidsprosesser som kan benyttes.
  • Du vil få kjennskap til kjernemodeller og verktøy innenfor ledelse med fokus på selvledelse, situasjonsbestemt ledelse, konflikthåndtering, motivasjon «leder vs kompis», tilbakemeldinger og teamledelse / teamprosesser.

Deltakerne får varm lunsj og servering i løpet av dagene!

Det gis 50% rabatt på deltakerprisen for medlemmer i Namdal Næringsforening og målbedrifter i Næringshageprogrammet hos INAM AS. Det vil si kun kr. 4 900,00/deltaker. Ordinær studiumpris er kr. 9800,00. Velkommen!

KURSET ER NÅ FULLTEGNET, NYTT TILBUD SETTES OPP VÅREN 2020

Del på sosiale medier