Nytt klyngeprosjekt i Ytre Namdal

Trond Heggernes, forretningsutvikler ved INAM AS sin avdeling i Ytre Namdal, ønsker flere bedrifter til et spennende klyngeprosjekt i InnovArena.

INAM AS skal bidra til at namdalske bedrifter blir mer lønnsomme ved hjelp av en internasjonalt anerkjent arbeidsmetode og filosofi.

I et nytt klyngeprosjekt i InnovArena, skal bedriftsutvikleren INAM tilrettelegge for at bedrifter i regionen blir mer effektive ved hjelp av Lean-metoden.

Metoden er en internasjonalt anerkjent arbeidsmetodikk og filosofi. Fokuset med Lean er å identifisere små og store flaskehalser i bedriften og sørge for flyt i arbeidshverdagen. Fallgruver identifiseres og det etableres effektive rutiner og standarder. Lean eliminerer unødvendige prosesser og bidrar til redusert sløsing. Samtidig bidrar metoden til en positiv og inkluderende bedriftskultur.

Lean er en svært anvendelig metode, uavhengig av selskap og virksomhet. Mange vil nok bli overasket når de ser at selv små grep gir positive ringvirkninger, sier forretningsutvikler i INAM AS, Trond Heggernes.

Fra Japan til Norge
Metoden ble utviklet rett etter andre verdenskrig av bilgiganten Toyota. Ambisjonen var å best mulig utnytte de begrensede ressursene. Dette førte til en systematisering av prosesser og effektivisering av logistikkapparat.

Lean har etter hvert blitt en anerkjent metode som gir konkurransefortrinn til virksomheter over hele verden. Tungvektere som blant annet Nike, Intel og John Deere bruker metoden. I Norge har Avinor oppnådd gode resultater ved hjelp av Lean, og bruker metoden ved flere aktiviteter i deres verdikjede.

Kickstarter med unikt klyngeprosjekt
I første omgang skal INAM rekruttere bedrifter til et felles klyngesamarbeid med Lean som verktøy. Prosjekteier INAM er ansvarlig for prosjektet, mens Trondheimsfirmaet MainTech står for den praktiske gjennomføringen.

De toneangivende Nærøysund-selskapene Moen Marin, Elcom, NTS ASA og Containerservice AS er allerede om bord, men døren er fortsatt åpen for virksomheter som ønsker å avdekke deres forbedringspotensial. Prosjektet skal være inkluderende og det er et ønske om at bedrifter både i og utenfor bedriftsklyngen deltar.

Dagfinn Eriksen, daglig leder i Elcom AS, er både positiv og spent på å prøve ut metoden.

– Vi har jobbet i bedriftsnettverk tidligere og har gode erfaringer med det. Erfaringsutveksling er et sentralt begrep. Som alle bedrifter har vi interne utfordringer. Det er også krevende å gjennomføre og optimalisere større prosjekter, så her tror vi Lean kan være løsningen. Både ledelse og operatører av større prosjekter vil delta, men vi vil også sørge for at hele organisasjonen får kunnskap og forankring i prosjektet, sier Eriksen.

– Vi ønsker både å skape et prosjekt som er nyttig for bedriften samt skape en inkluderende arena for bedriftsnettverk. Gjennom felles læring og erfaringsutveksling, bedriftsanalyser og skreddersydde aktiviteter skal vi jobbe systematisk med forbedring av bedriftene, avslutter Heggernes.

Kan dette prosjektet være interessant for din bedrift? Eller ønsker du mer informasjon om Lean-metoden? Ta kontakt med vår forretningsutvikler Trond Heggernes: [email protected]. Tlf: 979 45 624.

Del på sosiale medier