Gründer satser på 3D-teknologi og smartere deleproduksjon for namdalske bedrifter

Stein Arne Kjøraas er mannen bak teknologibedriften som skal produsere komplekse komponenter på en billigere, mer effektiv og bærekraftig måte.

Å starte opp sin egen bedrift kan være tidkrevende og overveldende. INAM (Innovasjon Namdal) har bistått den ferske gründeren med å utvikle og systematisere forretningskonseptet. 40-åringen fra Steinkjer vil snart kunne tilby næringslivet på Namdalskysten en teknisk tjeneste som per i dag ikke eksisterer i regionen.

– Når vitale deler slites i anlegg og maskinerier, bestilles gjerne dyre og spesiallagde deler av eksterne leverandører. Næringslivet vil i stedet få en nær samarbeidspartner som kan produsere komplekse komponenter raskt og kostnadseffektivt, i mange ulike legeringer. Dette ved hjelp av markedets mest innovative teknologi, forteller den ferske gründeren.

Bedriften skal tilby prosjektering og produksjon av alle slags komponenter ved hjelp av dreiing, fresing og 3D-printing. Sistnevnte har på kort tid blitt en «game changer» i produksjonssfæren hvor nesten bare fantasien setter grenser.

Bedre og bærekraftig produksjon med 3D-printing

– Vi kan i mange tilfeller lage sterkere deler i flere typer materialer som etterkommer tekniske krav mye tidligere enn ved tradisjonelle tilvirkingsformer. Vi kan gå rett fra teknisk tegning og kunden kan teste og gjøre seg erfaringer med prototypen med en gang, utdyper Kjøraas.

Teknologien gir også en klar miljømessig fordel. Ved tradisjonelle tilvirkingsformer kan materialutnyttelsen ligge på rundt 60 prosent, mens 3D-printere har en materialutnyttelse på omtrent 95 prosent.

Om samme del skal produseres en annen gang er det bare å trykke på en knapp, så tar maskinen seg av resten.

En god sparringspartner
Gjennom etableringsprosessen har INAM vært en viktig sparringspartner, identifisert de viktigste finansieringskildene, samt bistått med å skrive søknader om etableringsstøtte. Nylig mottok Kjøraas midler fra interkommunale NYN (Næring Ytre Namdal), samt markedsavklaringstilskudd fra Innovasjon Norge.

– Å søke midler er en nyttig prosess for ferske gründere. Det stilles høye krav til innhold i en søknad og man nærmest «tvinges» til å spisse forretningskonseptet. Vi kjenner virkemiddelapparatet godt og vet hva som skal til for å få tommelen opp. Samtidig er det en god indikasjon for Stein Arne at han har masse folk som tror på han og forretningsideen, sier Trond Heggernes, forretningsutvikler i INAM.

Ønsker samarbeid med bedrifter om demo-modeller
Ved hjelp av midlene skal Kjøraas utvikle demo-modeller lagd med 3D-printing, som på en lettere måte kan demonstrere teknologien overfor aktuelle kunder. Derfor ønsker han nå å komme i kontakt med bedrifter som ønsker å samarbeide om å utvikle komponenter som brukes i deres virksomhet.

– Jeg skynder meg sakte og er i en fase hvor jeg utforsker markedet. Tilbakemeldingene har så langt vært veldig positive og det er et tydelig behov for en slik tjeneste i regionen, avslutter Kjøraas.

Del på sosiale medier