«Mellom barken og veden» – stor oppslutning om INAMs mellomlederkurs i Ytre Namdal!

At regionens bedriftsaktører er sultne på mer lederkompetanse er det ingen tvil om – på få dager ble kurset som skal styrke lederegenskapene og rolleforståelsen til mellomledere fullbooket.

Over 40 deltagere tok turen til Kysthotellet Rørvik for å delta på kurset som ble gjennomført i samarbeid med Namdalskysten næringsforening og BI. Kursleder for anledningen var høyskolelektor Ketil Hveding fra BI, Campus Trondheim.

Den viktige, men vanskelige mellomposisjonen

– Som mellomleder er man mellom barken og veden. Det er en vanskelig mellomposisjon hvor man møter forventninger begge veier. Mellomlederen er ofte en som har startet på bunn, men utmerket seg, blitt sett og fått mer ansvar. En typisk utfordring for mellomledere er at de skal lede tidligere arbeidskollegaer og venner. Uten en tydelig rolleavklaring er det også lett å bli forbigått, forteller Hveding.

Ketil Hveding fra BI, Campus Trondheim, er kursleder for mellomlederkurset.

I løpet av kurset som går over to dager, får deltagerne de nødvendige verktøyene for å møte disse problemene i arbeidshverdagen. Sentrale temaer for kurset er blant annet selvledelse, situasjonsbestemt ledelse og motivasjon.

– Vi har flere ansatte med lederfunksjoner og for oss ved Museet Midt var det en gyllen mulighet for oppdatering og faglig påfyll. Det er også verdifullt å dele erfaringer på tvers av bransje. For uansett om man jobber på et museum eller på et oppdrettsanlegg så handler det om å organisere og lede folk, sier Nina Grindvik Sæternes, fungerende museumsleder ved Museet Midt avd. Rørvik (Kystmuseet).

LES MER: Bli en bedre mellomleder med mellomlederkurs

Godt over 40 deltagere tok turen til Kysthotellet Rørvik for faglig påfyll.

Etterspurt kompetanse
Ferske mellomledere har som oftest lite eller ingen ledererfaring og får minimalt med opplæring i hvordan man skal håndtere denne rollen.

INAM har kjørt et tilsvarende kurs i Namsos tidligere, da også med Hveding som kursholder og interessen har mildt sagt vært formidabel. Det er et tydelig signal om at kompetanseheving for mellomledere er etterspurt og noe det satses på blant namdalske bedrifter.

– Oppslutningen i Ytre Namdal har vært langt bedre enn i Trondheim for eksempel. Det kan handle om forskjellige ting, men jeg tror at bevisstheten om mellomlederen er større på små, men fremoverlente regioner som her. Samtidig har man driftige aktører som INAM og næringsforeningen som identifiserer et viktig behov og har den nødvendige gjennomføringsevnen, avslutter Hveding.

Under: Gjennom mellomlederkurset får ansatte med lederansvar dele erfaringer på tvers av bransjer. 

Fikk du ikke med deg INAMs mellomlederkurs? Fortvil ikke. Vi er allerede i gang med å planlegge et nytt kurs til høsten. For mer informasjon, kontakt Trond Heggernes: [email protected]. Tlf: 979 624 eller Per Arne Sørli: [email protected]. Tlf: 918 12 074.

Del på sosiale medier