Den tredje koronakrisepakken

Den tredje krisepakken skal blant annet hjelpe kommunene å holde hjulene i gang i næringslivet.

En del av midlene skal  brukes av kommunene til å sette i gang aktivitet, som reparasjoner og vedlikehold for å holde hjulene i gang i lokalt næringsliv og blant håndverkere.

Dette er de nye tiltakene:

– Kommunene får fem milliarder kroner ekstra som kompensasjon for svikt i skatteinntekter og ekstra utgifter. Noe skal også brukes for å få i gang lokal næringsvirksomhet gjennom vedlikehold etc.

– I tillegg får kommunene forpliktende formuleringer om at de skal få dekket utgifter til å opprettholde kollektivtilbud.

– Investeringer i fangst og lagring av CO2 fremskyndes og skal komme i statsbudsjettet for 2021. Grønn skipsfart får en dobling til 200 millioner kroner.

– Lavmomssatsen reduseres ytterligere fra 7 til 6 prosent ut oktober.

– Én milliard ekstra går til studentene ved å gjøre om ekstralån til stipend mot dokumentert inntektsbortfall.

Permitterte vil få tilbud om bedriftsintern opplæring uten å miste dagpengene.

– 500 millioner kroner mer til bostøtte, slik at flere kan søke. Rammene for Husbanken økes også med 500 millioner kroner.

– Mer penger til industrien, samt 1 milliard kroner til blant annet rassikring og vedlikehold av veier.

Kilde: https://www.aftenposten.no/norge/i/y3dRGg/enighet-paa-stortinget-om-tredje-koronakrisepakke

Del på sosiale medier