Kirsty fra Skottland valgte seg Skogmo

 

Trainee-ordningen en kjempemulighet for unge medarbeidere og bedriftene:

Kirsty fra Skottland valgte seg Skogmo

Etter endt maskiningeniør-utdannelse i hjemlandet, valgte skotske Kirsty Bruce (25) å fortsette utdannelsen på NTNU. Etter et to-årig masterprogram, falt valget på trainee-stilling i Namdalen med utgangspunkt i Skogmo industripark. – Jeg fikk et veldig godt inntrykk av Skogmo industripark og valget var derfor enkelt, sier Kirsty.

Hun har startet på et trainee-løp i Namdalen på to år, hvor GL Bygg og Namdal Ressurs skal være hovedbedriftene hun skal jobbe for.

– I tillegg skal jeg også jobbe litt for Overhalla Hus og Overhalla Betongbygg. Dessuten er det aktuelt å jobbe med noen av prosjektene i Skogmo Industripark som blant annet går på digitalisering, sirkulærøkonomi og å skape en attraktiv industriklynge, sier den skotske 25-åringen.

Selv kommer hun fra et lite sted i Skottland som heter Braemar, som til forveksling ligner på mindre steder i Namdalen.

Kirsty Bruce har studert to år ved NTNU før hun kom til Namdalen. Hun har bak seg et to-årig masterprogram i bærekraftig arkitektur og studiet har inneholdt både teori og designprosjekter med fokus på miljøpåvirkning, klimagassutslipp og energidesign.

Jobbe med mange prosjekter

– Jeg håper å få jobbet med mange forskjellige prosjekter i min tid som trainee, ikke minst innenfor valg av bærekraftige materialer, beregning av bedriftenes CO2-utslipp. Jeg har også nylig blitt involvert i et nytt boligprosjekt i samarbeid med NTNU og Overhalla Kommune så er jeg spent på å se hvordan det utvikler seg!

– Hvilke forventninger har du til trainee-perioden din i Overhalla?

– I løpet av trainee perioden vil jeg jobbe med et stort utvalg av prosjekter og gjennom Skogmo Industripark kan jeg få innsikt i et bredt antall områder. Jeg tror at muligheten til å jobbe med mange forskjellige folk i et tverrfaglige miljø er svært lærerikt. Jeg håper å bidra til at industriparken sine medlemsbedrifter kan utvikle seg, samtidig som de prøver å redusere klimagassutslipp og miljøavtrykk. Muligheten til å gjøre en forskjell tror jeg vil være veldig givende. I tillegg vil erfaringen jeg får i prosjektarbeid og prosjektledelse vil være uvurderlig uansett hvor jeg havner etter trainee-perioden. Under trainee ordningen få jeg ha støtte og veiledning fra en mentor, noe jeg setter stor pris på, spesielt i en første jobb, sier Kirsty Bruce.

Trainee en god start

En som har prøvd trainee-løpet er Simen Nysæter (29), som nå jobber i namdal Ressurs. Han startet som trainee i selskapet og fikk fortsette i selskapet etter at trainee-perioden var over.

– Noe av det viktigste for meg har vært muligheten til å bli kjent med flere bedrifter, bygge nettverk og skaffe meg bedre oversikt over mulige samarbeidspartnere lokalt, sier Simen Nysæter.

Han tror at det er meget verdifullt for de bedriftene som er med i trainee-ordningen at de får inn unge folk som gjennom dette programmet blir godt oppdatert i det lokale næringsliv og gjennom dette kan finne spennende samarbeidsmuligheter som bedriftene kanskje ikke har sett tidligere.

– For bedriftene betyr at det også at man kan få testet ut nye medarbeidere i sitt eget arbeidsmiljø og man får inn nyrekruttering, som er viktig for mange i en tid hvor omstilling og nye innovative løsninger i mange bedrifter er viktig.

 

 

Interessert i Trainee-ordningen? Ta kontakt med prosjektleder
Marte Karoline Sollien: [email protected] / +47 934 97 008

 

Intervjuet er gjennomført og skrevet av PKOM

Del på sosiale medier