Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2021

Sommerjobb Meråker Alpinsenter – bygging av ny platt (f.v. Ole Wæhre, Ola Stormo og Artor Atluev). Foto: Odd WæhreSommerjobb Meråker Alpinsenter – bygging av ny platt (f.v. Ole Wæhre, Ola Stormo og Artor Atluev). Foto: Odd Wæhre

Trøndelag fylkeskommune lyser ut tilskuddsmidler til sommerjobb for ungdom. Frist for å søke er 21. mai. Søkere får svar innen 4. juni.

Hvem kan søke?

Det er kommunene i Trøndelag som søker på vegne av lokalt næringsliv – eller egne kommunale etater. Ordningen forutsetter at kommunene samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber.

Hvilke jobber gis det støtte til?

Sommerjobbene må være innenfor de prioriterte områdene i strategien Et verdiskapende Trøndelag:

  • Bioøkonomi
  • Sirkulærøkonomi
  • Havrommet
  • Smarte samfunn
  • Opplevelsesnæringer

Les mer om ordningen og finn link til søknadsskjema her: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/virkemidler-og-tilskudd/tilskudd-til-sommerjobb-for-ungdom-2021/

Del på sosiale medier