Gratis kompetanseheving!

Gratis kompetanseheving for nyutdannende, unge med lav tilknytning til arbeidslivet, permitterte og arbeidsledige.

Myndighetene har bevilget midler til kompetanseheving for de som har det vanskeligst i arbeidsmarkedet nå. Denne gangen er kursene med studiepoeng, og tilbudene er særlig rettet mot nyutdannede, unge med liten jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og ledige og permitterte. Tilbudet består av fem kurs høstsemesteret 2021 som gir formalkompetanse med 7,5 studiepoeng på hvert kurs.

Så benytt denne muligheten til å forsterke dine muligheter på arbeidsmarkedet med relevant, oppdatert kompetanse!

Næringshagene i Norge er en av flere samarbeidspartnere som deltar i dette tilbudet. 

Du kan finne mer informasjon om tilbudet her:  Gratis kurs for arbeidsledige | BI

Del på sosiale medier