Kompetansebehov!

Rett kompetanse er et konkurransefortrinn både for bedrifter og for den enkelte medarbeider. I et stadig mer spesialisert samfunn, er kunnskap avgjørende for å finne de rette løsninger.

Det digitale løftet, som vi alle har vært med på gjennom to år med smitteverntiltak og nedstegninger, har gitt oss en rekke nye tilbud og muligheter for samhandling, digital kursing og deltagelse på webinarer – uavhengig av avstand og lokasjon.

På våre hjemmesider, under Arrangementer og kurs, vil vi løpende invitere til aktuelle seminarer, kurs- og webinarer for våre målbedrifter og andre samarbeidspartnere.  Hold deg oppdatert om hva som kommer av tilbud.

Vi vil i den forbindelse også minne om vår neste webcafé, fredag 18. februar. Da får vi besøk fra Nord Universitet. I webcaféen vil vi bli inspirert og få informasjon om etter- og videreutdanningstilbud og vi åpner for en diskusjon om utdanningsbehov.  Se mer og meld deg på her.

Del på sosiale medier