Finansiering av innovasjon, omstilling og eksport!

For innovative bedrifter med vekstambisjoner, vekstpotensiale og vekstmuligheter finnes det er rekke gode ordninger for bistand i utviklingsprosessene. Den 15. mars arrangerer Innovasjon Norge gratis webinar kl 09:00 om finansielle tjenester for selskaper som har prosjekter innen eksport og internasjonal satsning. Les mer her.  

Samme dag, 15. mars kl 13:00, tilbyr Forskningsrådet et kort kurs online om hva et innovasjonsprosjekt med FoU-innhold er, og hvordan du kan strukturere og utvikle et godt prosjekt. Dette gir gode bakgrunn når du skal søke om finansiering fra relevante virkemidler. Les mer her.

Ikke nok med det. Den 16. mars kl 10:30 inviterer Innovasjon Norge til nok et webinar. Denne gang om finansielle tjenester for selskaper som har innovative utviklings- og / eller omstillingsprosjekter under planlegging.  Finansiering som skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft, og utløse et potensial for bærekraftig vekst. Les mer her.

Det er stadig muligheter for å holde seg oppdatert om gunstige ordninger. Følg med i kalenderen for arrangementer og kurs.

Del på sosiale medier