Vi minner om…

Vi minner om at det fredag den 25. mars gjennomføres Web Cafe kl 0900 hvor Ola Kjelvik fra Trøndelag fylke gir informasjon om støtteordningen Bedriftsintern Opplæring, en mulighet for mange bedrifter til kompetanseløft, omstilling og utvikling, særlig innen områdene digitalisering, teknologiutvikling, grønn omstilling og intergreringsarbeid. Les mer og meld deg på her.

Merk også at tilbudet med gratis webinarserie om styrearbeid.  Det aller første seminaret arrangeres allerede i morgen, den 24. mars.  Det tar utgangspunkt i styrets rolle og styret som ressurs i stor endring.  Dette er et enestående tilbud lagt tilrette fra Næringshagene i Norge og Handelshøyskolen BI.  Les mer og meld deg på her.

Vi ønsker videre å gjøre oppmerksom på at programmet nå er klart for informasjonsmøtet om muligheter for trønderske aktører i EU-programmer.  Horisont Trøndelag-nettverket med Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Trøndelags Europakontor og Trøndelag fylkeskommune ønsker velkommen til arrangement 30. mars. Se mer her.

Til slutt denne gangen vil vi også minne om spennende frokostmøte fredag 1. april med flere spennende foredragsholdere, blant annet med Harald Magnus Andersen, sjefsøkonomi i Sparkebank1 Marked.  “Blir det sentralbankene eller Putin som stanser festen?” Det serveres frokost og kaffe. Vi ser fram til et spennende frokostmøtei regi av Namdal Næringsforening.  Les mer her.

Del på sosiale medier