Industriell Symbiose

Hva er industriell symbiose?  Den industrielle symbiosen handler om å koble selskaper fra forskjellige bransjerRessurser som materialer, råvarer, energi, vann osv. skal kunne utnyttes flere ganger. Når det legges til rette for at en bedrift utnytter overskudds- eller avfallsressurser fra nabobedrifter i sin produksjon, er dette industriell symbioseSlik oppnår vi en vesentlig mer effektiv bruk av ressurser, og vi får en økt sysselsetting i bedrifter innenfor en sirkulær økonomi. 

Blått kompetansesenter,  Næringshagen for Hitra og Frøya, arrangerer den 23. og 24. mai et kurs på Hjorten Hotell på Hitra hvor Industriell Symbiose er tema.  Kurset er åpent for alle. Vi tilbyr alle målbedrifter som er med i næringshageprogrammet i Inam 75% innovasjonsstøtte på deltageravgiften til dette kurset.   Du kan lese mer om arrangementet her.

Vi gjør oppmerksom på at det i tilknytning til kurset ovenfor også blir holdt et spennende kurs om kunnskap knyttet til bruk av metaller. Les mer her.

Del på sosiale medier