Inam jakter kompetanse i Trondheim og Bodø

Trainee ordningen er i skuddet. Det er i dag 11 traineer ansatt i ulike stillinger i Namdalen gjennom ordningen Trainee Trøndelag. Etterspørselen etter ung og ny kompetanse øker.  Denne uka har Trainee Trøndelag og INAM vært til stede på karrieredager ved NTNU i Trondheim og HHS Nord i Bødø. 

– “Studentene viser stor interesse for det varierte og fremoverlene næringslivet i Trøndelag”, sier Ina Dahl i Inam.  På bildet står hun sammen med Ida Bjerkaas Schønheydner fra Nasjonalparken Næringshage. 

Ina håper at mange av de som viser interesse og som er ferdige med studiene til våren vil søke trainee i Namdalen og Trøndelag.  Søknadsfrist er 1. februar.

Det er viktig at bedriftene vurderer og melder inn sine behov og ønsker om traineer i god tid, slik at vi kan få et godt utvalg av spennende trainee stillinger og best mulig match mellom studenter og næringsliv. Les mer om trainee ordningen her.

Del på sosiale medier