NTNU og Inam – Kompetanseutveksling i praksis

Kim Mjønestrø er masterstudent ved masterprogrammet Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) ved NTNU og lærer å bruke mange og ulike perspektiver for å forstå sammenhenger mellom teknologi, vitenskap, innovasjon, og kultur og samfunnsutvikling. Masterprogrammet gir teoretiske og metodiske verktøy for å analysere teknososiale prosesser både i arbeidsliv, organisasjonsliv og hverdagsliv. Dette er et svært spennende og tidsaktuelt studium. Kim er nå i en 4 ukers praksisperiode hos oss. Dette er kompetansedeling i praksis – og nyttig for begge parter. At Kim også har deltidsstilling i Blått Kompetansesenter gir i tillegg nyttig erfaringsdeling mellom næringshager.

 

Del på sosiale medier