Sammen med NORA for internasjonalt samarbeid

Nordisk Atlantsamarbejde NORA er en mellomstatlig organisasjon under Nordisk Ministerråd som skal styrke samarbeidet mellom Grønland, Island, Ferøyene og Kyst-Norge. Ved å koble bedrifter og FoU-organisasjoner på tvers av landegrensene bidrar NORA til en bærekraftig økonomisk utvikling i Atlanterhavsregionen. Renate Strand, som begynte i Inam 1. september, snakket i dag om hva Næringshageprogrammet, Trainee-ordningen og andre virkemidler kan bidra med for vekstbedrifter. På bildet ser vi gruppen som var med på workshoppen på Hurtigruta fra Trondheim til Rørvik. Les mer om NORA her.

Del på sosiale medier