Inam bistår Overhalla kommune med Næringsplan

Inam har vunnet anbud om prosjektledelse og bistand i utvikling av forenklet planprogram og strategisk næringsplan for Overhalla kommune. Arbeidet vil starte med et planleggingsmøte for involverte parter så raskt det lar seg gjøre. Prosessen vil pågå utover vinteren og forventes være ferdig etter sommeren 2023.

Det er Renate Strand som er prosjektleder i dette prosjektet. Hun har erfaring fra tilsvarende arbeid, blant annet gjennom planarbeid i Nærøysund kommune.   Ta gjerne kontakt med henne, [email protected] , dersom du har innspill til prosessen.  

Del på sosiale medier