Mer støtte til “Bedriftsintern Opplæring” (BIO)

Trøndelag fylkeskommune melder at det er tilført mer penger til Bedriftsintern Opplæring (BIO) i 2022.  BIO er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videreutvikling gjennom kompetansetiltak for de ansatte.   Potten for 2022 var tidligere i høst brukt opp, men det er nå tilført ytterligere midler.  Bedrifter anmodes om å søke.  Ta gjerne kontakt med Inam for bistand i søkeprosess, eller gå inn på linken her for å lese mer om ordningen.  Søknader vurderes fortløpende, så det er ingen grunn til å vente.

Del på sosiale medier