Namdal Studiesenter tilbyr kurs i Norsk og Matematikk

Det er et stadig behov for økt kompetanse i vår region. Namdal Studiesenter tilbyr gratis kurs i Norsk og Matematikk på tre videregående skoler i Namdalen.  Kursene tar utgangspunkt i lærepln for Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, samtidig som det kan gjøres individuelle tilpasninger.  Dette er et enestående tilbud til deg som ønsker å søke opptak til sykepleierutdanning, lærerutdanning eller andre som ønsker karakter i ett eller begge fagene for opptak til høyere utdanning.

Les mer om disse kursene og andre kurstilbud her.

Del på sosiale medier