Bærekraftsuka – uke 37

Bærekraft og grønt skifte, samt fokus på samfunn og økonomi er svært viktig i årets valgkamp. Den 11. september er det valg til kommunestyrer- og fylkesting.  For det lokale næringslivet handler det om å tilpasse seg framtidens markeder, innfri krav fra myndingheter og utvikle bærekraftig vekst og omstilling.

Næringshagene i Norge har fokus på bærekraft og utvikikling av bedrifter som er rustet for framtiden. I uke 37 (fra 11. september til  15. september) vil over 40 Næringshager i Norge gjennomføre et felles krafttak med en rekke webinar og fysiske lokale arrangementer for kompetanseheving og nettverksutvikling.  Inam vil tilby en rekke digitale webinarer i samarbeid med Næringshagene i Norge, med faglig dyktige foredragsholdere og oppdatert kunnskap. Videre vil vi invitere til fysiske samlinger både i Namdalshagen og på InnovArena.  Vi kommer tilbake med invitasjon til de enkelte arrangement, tidspunkt, steder, linker osv .  Merk gjerne allerede av i kalenderen: “Bærekraftsuka” i uke 37.

 

Del på sosiale medier