Hvilket kompetansebehov har deres virksomhet?

En av sju virksomheter i Namdalen planlegger nyansettelser i løpet av 2023.

  • Hver fjerde opplever at det er vanskelig å få tak i riktig kompetanse.
  • 10 prosent har vært nødt til å ansette lavere eller annen kompetanse enn ønsket. 

For å gjøre det lettere å rekruttere riktig kompetanse ber Namdal Regionråd i samarbeid med Næringsforeningene om din hjelp til å kartlegge bedriftenes behov.

Bruk gjerne 5 minutter på å svare på noen enkle spørsmål om deres virksomhets kompetansebehov. Klikk her for å komme til spørreskjema :Kompetansekartlegging Namdal Survey (surveymonkey.com)

Opplysningene du gir, behandles fortrolig og vil bli anonymisert for alle tenkelige presentasjonsformål.

Kompetansekartleggingen er et samarbeid mellom Namdal næringsforening, Namdalskysten næringsforening, Namdal regionråd, Kompetanseforum Namdal og Namdal studiesenter.

Del på sosiale medier