EMPLOYER BRANDING – KURS 14. og 15. MAI

Hvordan ønsker du være og fremstå som en attraktiv arbeidsgiver? Hvordan ønsker du å bygge ditt arbeidsgiver-omdømme?

Det å ha et sterkt «employer brand» omfatter hvordan det arbeides med både relasjonelle og emosjonelle egenskaper, hvor de relasjonelle egenskaper omhandler bl.a. betingelser og goder, mens de emosjonelle egenskapene omhandler faglig utvikling, personlig vekst, bidraget til bedriftens fotavtrykk, det å bidra i lokalsamfunnet eller om å få muligheten til å bli den beste versjonen av seg selv. Meld deg på her!

Gjennom dette 2-dagers kompetanseforumet, med Julie Arnø og Marit Brøndbo fra AB Consulting AS, får du kunnskap og innspill om bl.a.:

Onboarding

  • Utviklingsmuligheter
  • Godtgjørelser, fleksibilitet og fordeler
  • Arbeidskultur
  • Organisering, lede og fordele arbeid
  • Medvirkning
  • Partssamarbeid

Offboarding

  • Vellykkede avslutninger

Nettverksbygging og et treffsted

  • Møte flere og andre med like målsettinger!

Kurset går den 14. mai og 15. mai i Namdalshagen fra kl. 08.30 til 15.30. Deltakeravgiften på kr. 3.600,- pr. deltaker dekker kursholdere, lunsj, kursmateriell og avsluttes med et kursbevis for deltakelsen. Maks. 40 plasser totalt.

Meld deg på her!

Del på sosiale medier