Modul 1 – Strategi & Markedsføring

Oppstart: 28 OKTOBER 2024
Søknadsfrist: 28 SEPTEMBER 2024

Sted: Nord universitet, Campus Namsos, rom: Odin.

Namdal studiesenter har fått utvikla dette to dagers etterutdanningskurset med fokus på aktiv læring gjennom undervisning og erfaringsutveksling i samarbeid med Handelshøgskolen ved Nord universitet (HHN), INAM, Namdal Næringsforening, Namdalskysten Næringsforening og Bygdevekstavtalen for ledere, mellomledere og andre i både privat og offentlig sektor.

Tidspunkt:

Mandag 28. og tirsdag 29. oktober 2024 Kl. 10-17 og 9-15.

Felles middag mandag 28. oktober kl. 19.00

Innhold

  • Strategiprosesser og strategiske ledelsesprosesser
  • Utarbeidelse av bærekraftige strategier
  • Markedsføringens rolle i bedrifter og samfunnet
  • Få kunnskap om sentrale begreper og modeller innen fagområdene
  • Aktuelle case og diskusjoner

Målgruppe

Ledere, mellomledere og andre interesserte i privat og offentlig sektor

Det er ingen opptakskrav, kun søknadsfrist til dette kurset.

Påmelding

Pris

2 dagers kurs, kursmateriell, lunsj og middag blir kr. 1900,- Målbedrifter i næringshageprogrammet får 50% innovasjonsstøtte på prisen.

Faglig ansvarlig

Heidi Thommesen, kursansvarlig – Universitetslektor HHN organisasjon, strategi og ledelse

E-post: [email protected] / Linkedin

Diplom / kursbevis til alle deltakere etter gjennomføring, ikke eksamen og studiepoeng

Del på sosiale medier